Supervisie

Een psycholoog die supervisie ondergaat krijgt een beroepsgerichte persoonlijke begeleiding van een supervisor. U kunt bij mij terecht voor zowel supervisie als werkbegeleiding over psychotherapie in het kader van de opleiding tot gz-psycholoog en klinisch psycholoog. Voor zowel de kinder- en jeugdopleiding als voor het volwassenopleidingstraject. 

Ik ben geregistreerd supervisor bij zowel de Nederlandse vereniging voor psychotherapie(NVP) als de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP). 

 

Tevens ben ik geregistreerd leersupervisor.

Leertherapie

Leertherapie is een psychotherapie die onderdeel vormt van het opleidings- en leerproces tot psychiater, klinisch psycholoog en/of psychotherapeut. Psychiaters, klinisch psychologen en psychotherapeuten komen vaak in complexe interacties terecht. Zelfervaring en zelfkennis zijn in deze van groot belang, daar u zelf het belangrijkste therapiemiddel bent in het contact met de patiënt.

Ik ben geregistreerd leertherapeut bij zowel de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NPV) als de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP).

De kosten van leertherapie zijn € 125,00 per sessie.

  


Behandeling

U kunt bij ons terecht voor behandeling van diverse psychische klachten.

 

Lees meer

 


Focus

In mijn praktijk werk ik voornamelijk vanuit het psychoanalytische gedachtengoed.

 

Lees meer

 


Aanmelden

U kunt zich bij onze praktijk aanmelden met een verwijzing.

 

Lees meer