Psychotherapie wordt in beginsel vergoed vanuit uw zorgverzekering (basispakket). Dat betekent dat de gesprekken die u bij mij krijgt vergoed worden indien u een verwijzing van de huisarts hebt. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Wel zijn er situaties mogelijk waarin uw zorgverzekeraar niet de volledige kosten vergoed. 

 

Verzekeraars met wie ik een contract heb in 2024 zijn:

Menzis, ONVZ, Zilverenkruis, ASR, DSW, Salland, Caresq, CZ.

 

Kosten en betaling

Wat kosten en betalingen betreft, bestaan er twee mogelijkheden:

  1. Gecontracteerde zorg: Ik heb wel een contract met uw zorgverzekeraar. Ik declareer dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, die dan weer direct aan mij betaalt. Wanneer uw eigen risico nog niet ‘opgebruikt’ is, dan verrekent de zorgverzekeraar dit met u.
  2. Ongecontracteerde zorg: Ik heb geen contract met uw zorgverzekeraar. U ontvangt van mij een rekening volgens de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen waarna u deze declareert bij uw zorgverzekering. Uw behandeling wordt volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft afgesloten. Wanneer u een naturapolis heeft, kan het bedrag dat vergoed wordt ongeveer 60 tot 80% van de totale kosten zijn, het aanvullende deel zal u zelf moeten betalen. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zorgvoorkwaliteit.nu

 

Vergoedingen 2022 

In 2022 vindt er een grote verandering plaats in de systematiek van de bekostiging / vergoedingen in de GGZ. Van het DBC-systeem wordt overgestapt op het Zorgprestatiemodel. Wat dat voor u betekent kunt u lezen op: 

lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Eigen risico

Houd u er rekening mee dat de ziektekostenverzekering in Nederland een verplicht eigen risico kent. Het wettelijke minimum eigen risico voor 2023 is 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro aan zorgkosten die u over 2023 declareert bij uw zorgverzekeraar, niet vergoed wordt. Indien u er voor gekozen heeft om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, dan zal dit bedrag hoger uitpakken.

 

Zelf betalen

Het is mogelijk uw behandeling zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn € 120,- per sessie van 45 minuten.

 

Niet verschijnen op de afspraak

Wanneer u niet verschijnt op uw afspraak, of wanneer u korter dan 24 uur van tevoren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht), dan breng ik hiervoor 50 euro kosten in rekening. Deze kosten kunnen niet bij de ziektekostenverzekering worden gedeclareerd. 

  


Behandeling

U kunt bij ons terecht voor behandeling van diverse psychische klachten.

 

Lees meer

 


Focus

In mijn praktijk werk ik voornamelijk vanuit het psychoanalytische gedachtengoed.

 

Lees meer

 


Aanmelden

U kunt zich bij onze praktijk aanmelden met een verwijzing.

 

Lees meer